100

100

100+ ýurtdan gowrak müşderiler

5000

5000

Akr çig mal ekmek fermasy

20

20

Halkara we milli patentler

300%

300%

Soňky üç ýylda önümçilik kuwwatynyň artmagy.

index_project_1
index_project_1_1
Haryt kategoriýasy

Ösümlik ekstraktlary

Premium önümler ýokary hilli çig maldan gelýär.
“Ya'an Times Biotech Co., Ltd.” Siçuanyň Ya'an şäherinde ýerleşýär, bu belentlik 525 metrden 7555 metre çenli üýtgeýär.Dürli ýer gurluşlary we daşky gurşaw temperaturasy önümlerimiziň ýokary hilli arassa tebigy çig malynyň esasy çeşmesi bolan köp sanly ösümlik üçin dogry ösüş gurşawyny üpjün edýär.

Mundan başga-da, 5000+ akr özbaşdak çig mal öndürmek bazamyz bar, bu ýerde tohum saýlamak, nahal ösdürip ýetişdirmek, ekmek, hasyl ýygnamak we başgalar ýaly ähli proses gowy gözegçilikde saklanýar we gözegçilik edilýär, bu bolsa çig malyň öz wagtynda üpjün edilmegini üpjün edýär. ajaýyp hil.

Doly gör 01
index_project2
index_project2_2
Haryt kategoriýasy

Saglar

Efir ýaglaryny, azyk we kosmetika önümlerini öndürmekde ulanylýan çig mal ýaglary, kamelýa ýagy, ewkalipt ýagy, zerdeçal ýagy we burç ýagy we ş.m. önümlerimiziň ikinji orunda durýar.
“Times Biotech” ýokary ülňüli ýokary hilli çig maly saýlaýar, ähli önümçilik we gazyp almak prosesine berk gözegçilik edýär we gözegçilik edýär we önümleriňiz üçin iň gowy saýlama bolup biljek premium çig mal ýaglary bolmagy üçin berk gözegçilik standartlaryny kabul edýär.

Doly gör 02
index_project3
index_project3_3
Haryt kategoriýasy

Ösümlik poroşoklary
Miwe we gök önümler

Gaty saýlanan tebigy ösümliklerden, miwelerden we gök önümlerden ýasalan tozanlaryň reňkleri tebigy we açykdyr.Öňdebaryjy gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen, çig malyň täsirli ýa-da ýokumly komponentleri köp derejede saklanýar, dürli iýmit goşundylaryny, iýmit goşundylaryny we haýwan iýmiti we ş.m. öndürmek üçin iň oňat synp çig maly hökmünde kabul edilip bilner.

Doly gör 03

Biz hakda

takmynan_img
YAAN WAGTLARY

Biz kim?

YAAN Times Biotech Co., Ltd. gözleg işlerine, berk ylmy protokollar arkaly premium ösümlik ekstraktlaryny, çig mal ýaglaryny we ösümlik, miwe we ösümlik poroşoklaryny öndürmäge gönükdirilen Hytaý kompaniýasydyr.CGMP, FSSC22000, SC, ISO22000, KOSHER we HALAL we ş.m. kepillendirilen önümlerimiz, iýmit goşundylary, azyk, içgi, öý haýwanlary we derini bejermek pudaklarynda 100-den gowrak ýurda we sebitlere satylýar.

 

Doly gör

Biziň artykmaçlygymyz

Biziň hödürleýän zadymyz?

Biziň hödürleýän zadymyz?

Times Biotech diňe berk gözegçilik proseduralary arkaly öndürilýän we synagdan geçirilýän tebigy, ygtybarly, täsirli we ylmy taýdan goldanýan önümleri hödürleýär.

Biz näme edýäris?

Biz näme edýäris?

“Times Biotech” QA / QC standartyny we innowasiýa derejesini ýokarlandyrmak üçin köp serişdeleri goýdy we hil gözegçiligi we gözleg we barlag derejesinde esasy bäsdeşlik ukybymyzy ýokarlandyrmagy dowam etdirýär.

Näme üçin Times Biotech bilen işlemeli

Näme üçin Times Biotech bilen işlemeli

Çig malyň berk saýlanylmagyndan başlap, ahyrky synag synagyna çenli, 9 ädimiň hiline gözegçilik proseduralary önümlerimiziň ýokary hiline göz ýetirýär.Hytaýda we ABŞ-daky ammarlar çalt eltilmegini üpjün edýär.Iň amatly çözgüt bilen sizi goldamak üçin çalt jogap.

Hyzmat hyzmaty

Dünýä bazary üçin dürli aýratynlyklary bolan mugt nusgalar bar.

hyzmat_img_1

Gyzgyn satuw önümleri

 • Rutin

  NF11, 70%

 • Quercetin

  HPLC 95% & 98%, UV98%

 • Berberine HCL

  90% -97%

 • Naringin

  45% -98%

 • Zeýtun ýapragy ekstrakty

  10% -60%

 • Fisetin

  10% -98%

 • Sent-Jonyň Wort ekstrakty

  UV0.3%, HPLC0.3% we 0.6%

 • Hesperidin

  20% -95%

Doly gör

Zawodyň giriş

CGMP, FSSC22000, SC, ISO22000, KOSHER we HALAL we ş.m. kepillendirilen, TIMES BIOTECH çig mal saýlamakdan, önümçilige gözegçilik etmekden, ýarym taýýar önümi gözden geçirmekden, önüm synagyndan we saklanyş gözegçiliginden berk hil gözegçilik ulgamyny ösdürdi.Öňdebaryjy synag gurallarymyz we ýokary hilli gözegçilik toparymyz müşderilerimize iň ýokary hilli önümleri we hyzmaty bermäge mümkinçilik berýän takyk we wagtynda synag maglumatlaryny üpjün etdi.

Zawodyň giriş

Atest habarlary

s5eyr (1)
22-11-14

Derňew we baha tendensiýasy Aşakdaky materiallaryň çaklamasy

Rutin Quercetin Dihydrate Berberine HCL Rutin, Berberine HCL we Quercertin bahalary üçin, soňky bir ýylda t-de görkezilişi ýaly düýpgöter üýtgedi ...

Doly gör
1
22-08-10

Iýmit goşundylary Hytaý

From August 16th to August18th,2022, we will be in Guangzhou,China for Food Ingredients China. Sincerely hope to meet you distinguished customers there! Contact Us for for more information: Phone No: +86 28 62019780 (sales) Email: info@times-bio.com vera.wang@timesbio.net Address: YA AN agricu...

Doly gör
awts (1)
22-08-09

Çig materiallaryň baha tendensiýasy iýul aýynyň ahyryndan 2022-nji ýylyň awgust aýynyň başyna çenli

Berberidis Radix (Berberine Gidrokloridiň çig maly): Täze önümçilik wagty maý we iýun aýlary, bazara isleg uly we çig malyň bazar bahasy öňki döwür bilen deňeşdirilende ýokarlandy.Sophora Japonica (Rutin NF11, EP, USP, Quercetin Dihidrate, Quer ...

Doly gör
zesd (4)
22-07-12

Ösümlik ekstraktlarynyň kosmetikada giň ulanylyş perspektiwalary bar

Tebigy, ýaşyl, sagdyn we howpsuz kosmetika ösümlik ekstraktlary bilen has köp ünsi özüne çekip, ösümlik baýlyklaryndan işjeň maddalaryň ösmegi we arassa tebigy kosmetikanyň ösmegi kosmetika pudagynyň ösüşinde iň işjeň mowzuklaryň birine öwrüldi. ..

Doly gör
4
22-06-14

Şäher oba hojalygy instituty, Hytaýyň Oba hojalygy ylymlary akademiýasy bilen Ya'an Times Biotech Co., Ltd. arasynda strategiki hyzmatdaşlyga gol çekmek dabarasy.

2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda Hytaýyň Oba hojalygy Ylymlar akademiýasynyň şäher oba hojalygyny öwreniş institutynyň partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary we Düzgün-nyzam komitetiniň sekretary jenap Duan Çengli we “Yaan Times” gazetiniň baş müdiri jenap Çen Bin Biotech Co., Ltd. gol çekdi ...

Doly gör
Öňki
indiki
22-11-14

Analiz we baha tendensiýasyny çaklamak ...

Rutin Quercetin Dihidrat Berberine HCL ...

Doly gör
22-08-10

Iýmit goşundylary Hytaý

16-njy awgustdan 18-nji awgust 22 2022 Food Hytaýyň azyk önümleri üçin Hytaýyň Guan Guangzhouou şäherinde bolarys.Tanymal müşderi bilen duşuşmaga tüýs ýürekden umyt edýärin ...

Doly gör
22-08-09

Çig materiallaryň bahasy tendensiýasy ...

Berberidis Radix (Berberine Gidrokloridiň çig maly): Täze önümçilik wagty maý we iýun aýlary, bazara isleg uly we bazaryň esasy ...

Doly gör
22-07-12

Ösümlik ekstraktlarynyň giň ulanylyşy bar ...

Tebigy, ýaşyl, sagdyn we howpsuz kosmetika ösümlik ekstraktlary bilen has köp ünsi özüne çekýär, işjeň maddalaryň ösmegi f ...

Doly gör
22-06-14

Strategiki hyzmatdaşlygyň gol çekişlik dabarasy ...

2022-nji ýylyň 10-njy iýunynda , Jenap Duan Çengli, Partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary we şäher oba hojalygynyň düzgün-nyzam komitetiniň sekretary ...

Doly gör
parther_2
parther_3
sb1
85993b1a
parther_5
parther_1
parther_4